Persbericht: Transparantie: de Raad van State geeft de Piraten gelijk tegen Eigenbrakel

In juni 2018 vroeg een Piraat uit Waals-Brabant toegang tot de ontwerpberaadslagingen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Eigenbrakel. Deze documenten zijn de gedetailleerde verslagen van de vergaderingen die de gemeenteraad voorbereiden . In feite worden in deze vergaderingen de echte beslissingen genomen. De officiële stemming van meerderheid tegen oppositie in de gemeenteraad[…]

Persbericht: Maatregelen tegen COVID-19: de Piratenpartij van België slaat alarm uit vrees voor privacy

De Piratenpartij van België heeft vernomen dat op 12 januari jongstleden een artikel over de privacy van burgers is toegevoegd aan het ministeriële besluit genomen in de strijd tegen COVID-19. Het betreffende artikel luidt als volgt:     “In het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19, kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in de hoedanigheid[…]

Paleis der Natie

Het initiatiefrecht voor de burger

Recent lanceerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een website om online petities en wetsvoorstellen in te dienen. Dit is een kleine positieve stap naar meer democratie, maar dreigt ons tegelijk ook verder te brengen van een échte, directe democratie. Om te beginnen enkele positieve punten: Iedereen kan een voorstel indienen, ongeacht leeftijd of nationaliteit. Om een[…]

Respect voor privacy? Rode kaart voor de overheid!

De Gegevensbeschermingsautoriteit, kortweg GBA, uit forse kritiek op een verplichting van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Die besliste namelijk, in 2018, dat burgers  verplicht zijn een Microsoft-account te gebruiken als ze toegang willen tot informatie die nochtans geacht wordt openbaar te zijn. GBA stelt dat deze aanpak in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming,[…]

Deelnemen aan de verkiezingen in mei: een handleiding

Om het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken om deel te nemen aan de verkiezingen, willen we even de praktische voorwaarden opsommen om aan de verkiezingen deel te nemen.  Soms lijkt het nodeloos complex om aan verkiezingen deel te nemen, wordt het ontmoedigd (kiesdrempel, …) of vertik je het gewoon. Maar meedoen aan de verkiezingen opent het politiek debat,en daarom willen[…]

Eigenbrakel: de Piraten gaan in beroep in bij de Raad van State

De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 zijn voorbij. Een belangrijk programmapunt van de Belgische Piraten was, en is, transparantie. Er zullen dan ook weinig Piraten gestemd hebben op de heer Vincent Scourneau, de herverkozen burgemeester van Eigenbrakel. Deze man, een advocaat van opleiding, heeft er een duivels genoegen in de wet te negeren wanneer hij[…]

Verklaring van de Piraten van België na de stemming over de auteursrechtrichtlijn

Woensdag 12 september hebben de leden van het Europees Parlement gestemd vóór het voorstel van Axel Voss over het auteursrecht.  Het gaat over een Europese richtlijn die ter stemming aan het Parlement was voorgelegd. Doel van die richtlijn is auteurs en artiesten beter te beschermen en te vergoeden. Maar, helaas, heeft ze enkele nefaste effecten.[…]