Paleis der Natie

Het initiatiefrecht voor de burger

Recent lanceerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een website om online petities en wetsvoorstellen in te dienen. Dit is een kleine positieve stap naar meer democratie, maar dreigt ons tegelijk ook verder te brengen van een échte, directe democratie. Om te beginnen enkele positieve punten: Iedereen kan een voorstel indienen, ongeacht leeftijd of nationaliteit. Om een[…]