Persbericht : Belgische Piraten eisen het ontslag van Frank Robben.

De Belgische Piratenpartij eist een einde aan de hegemonie van Frank Robben. Zoals het tijdschrift Wilfried onlangs heeft aangetoond in zijn artikel “Belgian Big Brother”, getuigt de opeenstapeling van mandaten en macht in de handen van één persoon – Frank Robben – van een disfunctionele samenleving.


Privacy is een fundamenteel recht en een van de kernwaarden die door de Belgische Piraten worden verdedigd. Bovendien streven de Piraten naar een directe en horizontale democratie, wat het tegenovergestelde is van een centrale macht die door één persoon in de schaduw wordt gecontroleerd.


De Piraten eisen:   

  • Het ontslag van Frank Robben uit alle mandaten waar sprake is van een duidelijk belangenconflict. Gezien het grote aantal van deze opdrachten zal een audit moeten worden uitgevoerd om te bepalen welke opdrachten problematisch zijn. Om er maar een paar te noemen: zijn functie bij de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit), zijn rol als directeur van de KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid), directeur van Smals (IT service management bedrijf voor overheidsdiensten), en die van “vrijwillig” directeur van het e-Health platform.
  • De ontmanteling van het IVC (Informatieveiligheidscomité), die niets anders is dan een politieke en juridische aberratie die volledig in strijd is met de Belgische grondwet en waarvan de praktijken in strijd zijn met de GDPR.
  • Annulering van het koninklijk besluit tot regeling van de gegevenstracering in het kader van de Covid-19-pandemie.  
  • Een duidelijke scheiding tussen de verschillende entiteiten die onder het gezag van Frank Robben zijn opgericht, alsook de oprichting van controleorganen voor deze entiteiten.
  • Een hervorming van de KSZ en van de manier waarop de persoonsgegevens van alle Belgen worden doorgestuurd, met als doel de kruiselingse controle te minimaliseren en de veiligheid rond deze gegevens te maximaliseren. 
  • Het stopzetten van de ontwikkeling van een Covid-19-tracing app, aangezien een dergelijke toepassing het vertrouwen van de burgers zou vereisen om effectief te zijn. Dit vertrouwen kan in de huidige omstandigheden niet worden gevestigd.