Persbericht: Transparantie: de Raad van State geeft de Piraten gelijk tegen Eigenbrakel

In juni 2018 vroeg een Piraat uit Waals-Brabant toegang tot de ontwerpberaadslagingen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Eigenbrakel. Deze documenten zijn de gedetailleerde verslagen van de vergaderingen die de gemeenteraad voorbereiden . In feite worden in deze vergaderingen de echte beslissingen genomen. De officiële stemming van meerderheid tegen oppositie in de gemeenteraad is slechts voor de show. Wanneer deze verslagen openbaar worden gemaakt – zoals in steeds meer gemeenten het geval is – krijgen de burgers de gelegenheid om zich vóór de stemming te mobiliseren. 

De burgemeester van Eigenbrakel, de heer Vincent Scourneau, weigerde deze ontwerpberaadslagingen door te sturen, onder het voorwendsel dat ze “betrekking hebben op een advies of een mening die vrij en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld” (art. L3231-3, al. 1, 2° van het wetboek van de lokale democratie). Na deze weigering, hadden de Piraten geen andere keuze dan tegen de beslissing in beroep te gaan bij de Raad van State.

Op woensdag 21 april, bijna drie jaar na het oorspronkelijke verzoek, oordeelde de Raad van State nu dat de ontwerpresoluties moeten worden meegedeeld aan wie dat vraagt. De Raad van State is van oordeel dat de ontwerpresoluties die zijn opgesteld voor een vergadering van de gemeenteraad duidelijk niet voldoen aan de door de gemeente Eigenbrakel opgeworpen uitzondering. De Raad van State is namelijk van mening dat “deze uitzondering alleen geldt voor persoonlijke meningen, en niet voor feitelijke gegevens die in de meningen zijn opgenomen”.

De Raad van State voegde daaraan toe dat “iedereen er belang bij heeft om ervoor te zorgen dat dit grondrecht wordt geëerbiedigd en om weigeringen tot raadpleging aan te vechten. “Evenmin behoeft de verzoeker “te rechtvaardigen welk gebruik hij later van het gevraagde document denkt te maken. “

Volgens de Piraten schept dat deze beslissing een belangrijk precedent voor andere gemeenten. Zij hebben geen enkel excuus meer om proactief te zijn in hun transparantie en de burgers toegang te geven tot de ontwerpberaadslagingen vóór elke vergadering van de gemeenteraad. Dankzij deze overwinning hopen de Piraten dat de Belgische burgers voortaan gemakkelijker toegang zullen hebben tot de ontwerp-beraadslagingen van hun Gemeenteraad, zoals in de Grondwet is bepaald.