Respect voor privacy? Rode kaart voor de overheid!

De Gegevensbeschermingsautoriteit, kortweg GBA, uit forse kritiek op een verplichting van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Die besliste namelijk, in 2018, dat burgers  verplicht zijn een Microsoft-account te gebruiken als ze toegang willen tot informatie die nochtans geacht wordt openbaar te zijn. GBA stelt dat deze aanpak in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming,[…]