Persbericht: Transparantie: de Raad van State geeft de Piraten gelijk tegen Eigenbrakel

In juni 2018 vroeg een Piraat uit Waals-Brabant toegang tot de ontwerpberaadslagingen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Eigenbrakel. Deze documenten zijn de gedetailleerde verslagen van de vergaderingen die de gemeenteraad voorbereiden . In feite worden in deze vergaderingen de echte beslissingen genomen. De officiële stemming van meerderheid tegen oppositie in de gemeenteraad[…]

Persbericht: Maatregelen tegen COVID-19: de Piratenpartij van België slaat alarm uit vrees voor privacy

De Piratenpartij van België heeft vernomen dat op 12 januari jongstleden een artikel over de privacy van burgers is toegevoegd aan het ministeriële besluit genomen in de strijd tegen COVID-19. Het betreffende artikel luidt als volgt:     “In het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19, kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in de hoedanigheid[…]

Paleis der Natie

Het initiatiefrecht voor de burger

Recent lanceerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een website om online petities en wetsvoorstellen in te dienen. Dit is een kleine positieve stap naar meer democratie, maar dreigt ons tegelijk ook verder te brengen van een échte, directe democratie. Om te beginnen enkele positieve punten: Iedereen kan een voorstel indienen, ongeacht leeftijd of nationaliteit. Om een[…]

Verklaring van de Piraten van België na de stemming over de auteursrechtrichtlijn

Woensdag 12 september hebben de leden van het Europees Parlement gestemd vóór het voorstel van Axel Voss over het auteursrecht.  Het gaat over een Europese richtlijn die ter stemming aan het Parlement was voorgelegd. Doel van die richtlijn is auteurs en artiesten beter te beschermen en te vergoeden. Maar, helaas, heeft ze enkele nefaste effecten.[…]

Vert Ardent, een nobel project op drift

De Piraten van Luik hebben besloten zich definitief af te wenden van beweging Vert Ardent. Dit gebeurt twee weken nadat ze hun steun hadden geschorst, en als gevolg van de meest recente ontwikkelingen. Wanneer een traditionele partij (hoewel Ecolo zich kant tegen die omschrijving) de Piraten uitnodigt om ‘op een andere manier aan politiek te[…]

Censuur: niet in onze cultuur!

Heeft Kris Peeters het bestaan van Napster ontdekt? Minister van Economie Kris Peeters bereidt een wetgevend pakket voor om de verspreiding en het delen van cultuur te bestrijden, wat men ook wel vulgair “illegaal downloaden” noemt. De genoemde maatregelen zijn onder andere: het opstellen van een zwarte lijst van geblokkeerde websites, een doorverwijzing van internetgebruikers[…]