Verklaring van de Piraten van België na de stemming over de auteursrechtrichtlijn

Woensdag 12 september hebben de leden van het Europees Parlement gestemd vóór het voorstel van Axel Voss over het auteursrecht.  Het gaat over een Europese richtlijn die ter stemming aan het Parlement was voorgelegd. Doel van die richtlijn is auteurs en artiesten beter te beschermen en te vergoeden. Maar, helaas, heeft ze enkele nefaste effecten. Ze komt namelijk neer op een vorm van censuur op online geplaatste inhoud, die gebeurt via algoritmen waarvan de tekortkomingen intussen zijn aangetoond. Ook heeft de richtlijn als gevolg dat minder informatie verspreid kan worden omdat uitgevers kunnen eisen van platforms, die content van hen publiceren, dat ze zouden betalen voor een licentie die hen toelaat dat te doen. Lees het advies over deze richtlijn gegeven door Séverine Dusollier (“De auteurs moeten vergoed worden, maar niet op deze manier”), hoogleraar auteursrecht aan de Universiteit van Namen.

Dit resultaat is uiteraard zeer teleurstellend voor ons, de Piraten. Maar we laten ons niet ontmoedigen. In plaats daarvan willen we de zaken nog eens voor iedereen verduidelijken voor we de strijd hervatten.

Het debat over deze auteursrechtenkwestie heeft nooit onder ideale omstandigheden kunnen plaatsvinden. Een deel van pers heeft namelijk een karikatuur van de kwestie gemaakt: ze stelden het voor als een strijd tussen aan de ene kant de pers, die ze ziet als het laatste bolwerk van de democratie tegen de chaos, en aan de andere kant de vrijheidsactivisten (waartoe de Piraten  behoren) die ze bij momenten ‘de nuttige idioten van de GAFAM’ noemden – GAFAM is een letterwoord dat staat voor Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft. De kwestie als dusdanig voorstellen, is niet alleen grotesk en ongegrond; het is ook beledigend voor mensen die zich al vele jaren inzetten voor de verdediging van de rechten van iedereen.

Tot bewijs van het tegendeel, hebben wij ons níet bezondigd (in tegenstelling tot een groot deel van de pers, en vele anderen, die dat wél hebben gedaan):
– aan het aan tafel zitten met Google om met hen te onderhandelen over een partnerschap;
– aan het aanwerven van een personeelslid dat als taak heeft content via Facebook te verspreiden;
– aan het maken van rampzalige strategische keuzes die ervoor hebben gezorgd dat er een afhankelijkheid is ontstaan van GAFAM, en dat al sedert vele jaren.

We hebben de pers altijd verdedigd als een macht die essentieel is voor een gezonde democratie. In het debat over deze hervorming, echter, hebben we vastgesteld dat ze massaal heeft afgehaakt. Waarachtige journalistiek heeft plaats gemaakt voor weerzinwekkend lobbyen. Nochtans zal een Europese richtlijn niet genoeg zijn om die pers te redden…!

Wat nu?

De stemming van woensdag betekent niet dat de hervorming is goedgekeurd. Wel kreeg het Parlement daarmee het mandaat te onderhandelen met de Commissie en de Raad. Deze triloog vindt plaats achter gesloten deuren – wat eigenlijk, helaas, was te verwachten. Zodra deze drie instellingen een gemeenschappelijke tekst zijn overeengekomen, zal die een laatste keer ter validatie aan het Europees Parlement worden voorgelegd, waarschijnlijk in het voorjaar van 2019. De volgende stap is dat elk van de lidstaten dan dat Europese besluit omzet in wetgeving.

De leden die ervoor hebben gekozen deze richtlijn te steunen, zullen de gevolgen moeten dragen. Ze hebben het advies genegeerd van vele internetdeskundigen, van de Verenigde Naties en van academici, die massaal de alarmbel luidden. Maar ze hebben wel allemaal een naam, een partij en, van tijd tot tijd, verkiezingen waarbij ze zich moeten verantwoorden bij de burgers, en waarbij de kiezers duidelijk kunnen maken dat ze niet akkoord gaan met deze gang van zaken.

Wij zullen de strijd voor een vrij, open en gedecentraliseerd internet verder zetten, overal waar dat mogelijk is, en met de middelen die we ter beschikking hebben. We zouden dit ook hebben gedaan als het resultaat van afgelopen woensdag positief voor ons geweest. U kunt contact opnemen met de leden van het Europees Parlement, om degenen die tegen de richtlijn hebben gestemd, te bedanken en om degenen die vóór de richtlijn hebben gestemd, ter verantwoording te roepen. Er zijn ook organisaties waarbij u zich kan aansluiten, die u kan helpen of steunen: NURPA, EDRI en, natuurlijk, de Piraten. Wij zullen ons, met onze diepste overtuigingen, blijven verzetten tegen de misplaatste belangen die sommigen hebben gekozen te dienen.

 

Extra info :

2 thoughts on “Verklaring van de Piraten van België na de stemming over de auteursrechtrichtlijn

  • Het zijn, buiten die ene ecolo, dus blijkbaar enkel de vlaamsnationalisten die tegen hebben gestemd.Het toont ook aan dat de opdeling in links en rechts voorbijgestreefd is.Dat is nog iets van de 19de eeuw.Toch heb ik de indruk dat zelfs de piratenpartij zichzelf met het links vereenzelvigd .Het vertrekpunt om de problemen in onze samenlevingen structureel op te lossen moet gebaseerd zijn op ecologische uitgangspunten.Dat staat boven de links/rechtsopdeling.Zelfs een partij als Groen en Ecolo zijn op dat vlak niet rechtlijnig.Eerst moeten we onze relatie met de natuur, moeder aarde, terug herstellen.Pas dan kunnen ideeen zoals bv iedereen een basisinkomen in de praktijk gerealizeerd worden.De kar niet voor het paard spannen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*