Persbericht: Maatregelen tegen COVID-19: de Piratenpartij van België slaat alarm uit vrees voor privacy

De Piratenpartij van België heeft vernomen dat op 12 januari jongstleden een artikel over de privacy van burgers is toegevoegd aan het ministeriële besluit genomen in de strijd tegen COVID-19. Het betreffende artikel luidt als volgt:     “In het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19, kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in de hoedanigheid[…]