Naar een referendum… en verder !

Namen en zijn Leopoldpark, Brussel en zijn Dockx/Neo, La Louvière en zijn Strada en nu Louvain-la-Neuve en de groeiende Esplanade.  Nieuwe shoppingcentra lijken onstopbaar.  Tot dusver, noch de opwarming van de aarde, noch de exponentiële consumptie van onze natuurlijke grondstoffen, noch de groeiende sociale ongelijkheid, noch onze verzadigde markten hebben hun bouw kunnen tegengaan.  Dus, de stem van de burger maakt geen kans…  Zou het?

Foto genomen op het burgerplatform, tijdens hun “porteurs de parole”

Afgelopen vrijdag 13 januari 2017 zijn burgers van de gemeente Ottignies-Louvain-la-Neuve gestart met een zotte race naar handtekeningen.  Objectief: de steun van 4000 inwoners van meer dan 16 jaar om aan de stad een niet-bindend referendum aan te vragen.  De trofee: de organisatie van dat referendum door de stadsautoriteiten in juni 2017, met de volgende vraag aan de medeburgers:

Als inwoner of residerend student in Ottignies-Louvain-la⁻Neuve, wens je een uitbreiding van het Esplanade shopping centrum?

4000 handtekeningen in 60 dagen komen overeen met 1 op 10 inwoners, 67 handtekeningen per dag, 40 cm gestapeld papier, ontelbare uren in het ijzige weer en haastige gezichten.  Toch een redelijke uitdaging!  Is al dat papier zijn tijd en inspanning waard?  Want een niet-bindend referendum is enkel… een niet-bindend referendum.  Zo is het, de regering vraagt aan de mensen hun mening… en dan is de kous af. (cfr pagina 55 van het officiële informatieblad van de Waalse Regio over participatieve democratie).  Wat blijft er dan nog van over?

Volgens die procedure behoort de beslissing niet toe aan de mensen, maar aan de autoriteiten?  De Stad?  Zelfs die niet.  In dit geval is de bouwvergunning in de handen van een ambtenaar van de regio.  En hij/zij zal hoogstwaarschijnlijk gebonden zijn door een EU directive die verhindert om een aanvraag te weigeren op basis van “politieke” argumenten.  Nochtans is het inplanten van een commercieel centrum meer dan ooit tevoren een politiek gebaar.  En nog meer in Louvain-la-Neuve waar de nog te bebouwen ruimte praktisch uitgeput is en waar in het huidige project Klépierre de bogen van de universiteitshallen verborgen zouden worden achter de facade van het nieuwe shoppingcentrum…  Welkom aan de Commerciële Universiteit van Louvain!

Het is nu duidelijk aangetoond dat de beslissingsmacht in onze “democratie” niet bij het volk ligt, maar bij grote corporaties.  Een referendum vragen, ons laten horen over hoe onze omgeving evolueert, en dus op die manier een standpunt innemen ten opzichte van een systeem dat onze rol beperkt tot die van consument, betekent ons de tools geven om weerbaar te worden en onze democratische stem te laten horen tegen de aandeelhouders.  Het is enkel een stem, maar ze is essentieel.  Het is zelf beslissen over de te stellen vraag.  Het is aan iedere inwoner de mogelijk geven zijn advies te geven en een politieke daad te doen die meer is dan het simpele stemmen bij verkiezingen.  Het is de onwetmatige macht te benadrukken die nu in de handen van het geld ligt.  En bovenal, betekent het een gelegenheid om te spreken over democratie.

De vraag is niet of het shoppingcentrum uitgebreid zal worden of niet en of we al dan niet laat zullen zijn met dat referendum.  De vraag is wie wil beslissen over de evolutie van onze maatschappij.  Voor de mensen van OLLN van minstens 16 jaar, start het met een handtekening op een officieel formulier.  Voor al de anderen en daarna, gaat het over onszelf bewust maken van wat er rondom ons gebeurt en om elkaar macht te geven, door onder andere tools voor participatieve democratie… door nieuwe tools te  creëren, meer radicale, die de basis van democratie aanpakken of zoals Cornélius Castoriadis ons meegaf: «wat goed blijkt  te zijn voor de raad en de mensen».

Piraten van de BW crew.


Website van het burgerplatform voor een referendum in OLLN : https://mieuxquelextensiondelesplanadeblog.wordpress.com/

(*) Maar u kan erover lezen in: Les Usurpateurs, Susan George, Seuil (https://www.youtube.com/watch?v=ZEJ6Ozemq8s)

(**) of de Stad op zichzelf beslist een referendum te organiseren of niet.  Op dit eigenste moment wanneer we dit publiceren gaat de gemeenteraad daarover een beslissing nemen

(***) Neem een kijk in deze informatiebrochure van de Waalse regio of laat u inspireren door dit artikel in La Libre Belgique

 

One thought on “Naar een referendum… en verder !

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*