De piraten van Ottignies-Louvain-la-Neuve op weg naar een LOCAL.e democratie voor 2018, 2042… en later!

Eén van de speerpunten van de Piratenpartij is het omvormen van onze particratie naar een echte democratie. Vandaag zitten we opgezadeld met verticale structuren, waar de macht in handen is van enkele personen. Wij, echter, geloven in horizontale structuren, waar de stem van iedereen kan worden gehoord. Dat houdt onder meer in dat beslissingen die een impact hebben op lokaal niveau ook lokaal genomen moeten worden, bijvoorbeeld door de mensen die er wonen, werken, verblijven, … Dergelijke beslissingen horen niet thuis op het nationale niveau. Meer nog: het lokale niveau is het meest interessante, omdat het vooral daar is dat mensen nieuwe manieren van doen kunnen uitproberen – manieren die écht democratisch zijn. 

Volledig in de lijn met deze idealen omtrent horizontale structuren en herverdeling van de macht, zijn het bij de Piratenpartij  de crews (lokale ploegen) die beslissen of en hoe ze deelnemen aan de gemeentelijke verkiezingen. Dat verklaart hoe het komt dat niet alle crews onder dezelfde vlag opkomen bij de verkiezingen. Sommige ploegen zullen op de verkiezingslijsten prijken als Piratenpartij. De meesten, echter, zullen te vinden zijn op open lijsten of burgerlijsten. 

Binnen 7 maanden, op 14 oktober 2018, worden in België de volgende gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Deze keer zullen de piraten van Ottignies-Louvain-la-Neuve (OLLN) niet opkomen met de lijst PIRATE. Reden is dat ons project om een radicaal democratische maatschappij te creëeren, deze keer gedragen wordt door een meervoudige lijst, namelijk de Liste citoyenne pour une démocratie LOCAL·e (Burgerlijst voor een LOKAL·e democratie). Het is een collectief waar de piraten van OLLN deel van uitmaken, elk als individu. Een woordje uitleg…

Waarom?

Laten we even 6 jaar teruggaan in de tijd. Acht, en later ook 29 juni 20121 , besloot de crew van Waals-Brabant, Pirates BW, deel te nemen aan de provinciale verkiezingen van Waals-Brabant en de gemeentelijke van OLLN. Doel was een waar ‘venster’ te installeren tussen de Raden en de bewoners. Daarmee bedoelen we: zorgen voor een werkelijke transparantie en een degelijk communicatiekanaal. Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalden we 5,16% (dat was de hoogste score die een piratenpartij in België haalde!); we waren slechts enkele stemmen verwijderd van onze eerste zetel. Tegelijk stelden we vast dat het aantal blancostemmen zeer hoog was. Die ervaring, en de maanden die daarop volgden, hebben ons doen beseffen dat het verlangen naar een échte democratie erg groot is in OLLN… Wat we eveneens zijn gaan beseffen is dat de Piratenpartij, die ook nog andere speerpunten heeft dan het streven naar een waar democratisch bestel, en een partij is, niet de meest geschikte weg is om het nodige aantal stemmen te verzamelen. Dat, samen met ontmoetingen in een Constituerend Atelier2 ,  legde de kiem voor een collectief voor lokale democratie, en zo rijpte het idee voor een waarlijk democratische burgerlijst, die bijvoorbeeld enkele kandidaten bevat die door loting zijn aangeduid. Sindsdien hebben nog andere personen met hetzelfde verlangen ons pad gekruist – meer bepaald omtrent de vraag voor een referendum wat betreft de uitbreiding van de Esplanade. Vandaag zijn onze ideeën omtrent deze burgerlijst werkelijkheid geworden.

Hoe ?

LOCAL·e verenigt diverse verlangens en gevoeligheden; het is een collectief dat als doel heeft een laboratorium voor gemeentelijke democratie te zijn. Het plan is om er, met niet-hiërarchische methodes, de mogelijkheden na te gaan van nieuwe manieren om samen, met onze verschillen, vooruit te gaan, zoals dat ook al gebeurt in steden als Saillans, Frome, Barcelona, … en dit onafhankelijk van elke partij (de Piratenpartij inbegrepen!) of ideologie. 

Aangezien het een collectief project in wording is, moeten het programma en de kandidatenlijst nog, samen, worden opgesteld. Ze zullen beetje bij beetje, organisch, uit het collectief ontspruiten; er is dus nog niemand die kan zeggen hoe het eruit zal zien. Het is net die stoutmoedigheid die ons interesseert, want het is net daar dat zich volgens ons de beste weg naar democratie bevindt. De tijd is rijp om de mogelijkheden van nieuwe wegen te onderzoeken. De tijd is rijp om te varen naar nieuwe ligplaatsen! De wind komt op… laten we proberen te leven in een (échte) democratie!3

(1) Zie de verslagen van de vergaderingen van 8 en 29 juni 2012.
(2) De website van de Vriendelijke Virussen (‘les Gentils Virus’) legt uit dat een «Constituerend Atelier» een praktische zitting is waarbij men zich oefent – persoonlijk en echt, alleen of met verschillende personen – in het opstellen van artikels van onze grondwet.
(3) Hiermee ‘kapen’ we de woorden van Paul Valéry in het gedicht le Cimetière marin.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*