Boodschap aan de Griekse Piraten

Enige tijd terug vroegen de Griekse piraten ons naar een boodschap voor hun conventie.  We gingen daar dan ook graag op in.  De ondertitels kunnen geactiveerd worden in onderstaand filmpje.

 

 

Arrr. piraten,

Eerst en vooral zijn we dankbaar dat de Griekse piratenpartij ons, en anderen veronderstellen we, benaderd heeft naar een korte boodschap om te tonen tijdens jullie bijeenkomst.

We zijn dankbaar omdat het toont dat onze groep kan werken over de grenzen heen. Verenigd. Dat we dezelfde grond delen en dezelfde geest. Een geest van verandering.

We zijn erkentelijk dat onze gezamenlijk boodschap zich uitstrekt van Ijsland in het noorden, helemaal tot Griekenland in het uiterste zuiden. Van de westkusten van Groot-Britannië en verder tot de Russische Sakhalin regio in het oosten. Piraten zijn een globale beweging. Wij, zijn een globale beweging.

Daar Belgen de twijfelachtige eer hebben om de Europese hoofdkwartieren te huisvesten, voelden we ons speciaal aangesproken om te reageren.

En, niettegenstaande we niet zelf de leiding hebben, excuseren we ons toch voor hoe die hoofdkwartieren jullie mooi en betekenisvol land en zijn burgers behandelen alsof de mensen zelf schuld treffen voor de vreemde, misschien hachelijke situatie waarin we onszelf bevinden.

Belgische piraten zijn evenveel tegen wat er in jullie land gebeurt als jullie dat zijn. En niettegenstaande we daar niet wonen en niet zoveel de hardheid van de kapitalistische beweging voelen als jullie, mogen jullie gerust zijn dat gelijkaardige processen hier ook gebeuren. Alsof dat een geruststelling kan zijn voor iemand.

We voelen ook hoe de maatschappij, in ons geval de Belgische, geplet wordt en geklemd tussen de rots van de economie en de harde plaats van austeriteit. Hier nemen armoedecijfers ook toe. Langdurige ziektes ook. Lonen worden verminderd. Contracten worden gecreëerd zonder in te zitten met het welbevinden van hij/zij die aangenomen wordt.

Zoals jullie, voelen we de resultaten van internationale conflicten en het gevecht om het aan te pakken. We hebben aanvallen gehad op ons grondgebied, toch doen we verder met bombarderen. We hebben een influx van vluchtelingen, terzefldertijd beslissen we de destabilisatie verder te zetten. In een globaliseerde wereld delen we onze problemen – zo lijkt het toch.

Het lijkt een evolutie zonder einde. Maar is het dat wel?

Wij piraten delen een goed hart wat we zouden en zullen koesteren. We zullen empathie terugbrengen naar de politiek. We zullen dialoog en discours verkiezen boven posities en discussies om onze punten duidelijk te maken. Punten die, voor velen, relevant zijn en meer nodig hebben dan een volgende hulppakket voor de economie, een volgende kapitaalinjectie. Beide laatste zijn goed voor de markt, terwijl amper naar de burgers gekeken wordt.

Dat is waarom in België een van onze belangrijke kernwaarden, zoals te zien op de pirateparty.be website, onze ondersteuning is voor een universeel basisinkomen. Onafhankelijk van wie je bent of vanwaar je komt. Een basisinkomen genoeg om op zijn minst te zorgen voor de basisbehoeten, wat volgens artikel 25 van de universele rechten van de mens juist dat is: een recht en geen misdaad. Op een bepaalde manier zoeken we alleen maar te implementeren wat onze politici in gedachten hadden.

Maar er is meer dan basisinkomen. Er is de nood aan privacy, transparantie en herorietatie naar een lokale in plaats van een globale economie en ondernemerschap.
Om dat te implementeren zouden we moeten veranderen van het kiezen van verantwoordelijken voor de economie naar verantwoordelijken voor de mensen.

Als Grieken, verstaan jullie beter wat democratie betekent dan wij aangezien de oorsprong van het woord van jullie komt.

Piraten ondersteunen elkaar. We zijn geen lokale, maar een globale beweging.
Aaarrr,

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*