Censuur: niet in onze cultuur!

Heeft Kris Peeters het bestaan van Napster ontdekt?

Minister van Economie Kris Peeters bereidt een wetgevend pakket voor om de verspreiding en het delen van cultuur te bestrijden, wat men ook wel vulgair “illegaal downloaden” noemt. De genoemde maatregelen zijn onder andere: het opstellen van een zwarte lijst van geblokkeerde websites, een doorverwijzing van internetgebruikers die deze sites willen bezoeken naar “wettelijke (en betalende)” alternatieven, de terugkeer van sancties tegen personen die downloaden, en de oprichting van een specifieke rechtbank voor deze problematiek.

Meneer Peeters, kan u de technische aspecten van deze blokkerings- en omleidingsmaatregelen beschrijven?

Naast het gelach dat het antwoord op deze vraag ongetwijfeld zal opwekken (heeft Kris Peeters al gehoord van termen zoals VPN of Tor? Weet hij dat alle technische oplossingen om te censureren zijn gedoemd om te mislukken?), stellen we ons vragen bij de terugkeer van deze fantasie over een Belgische Hadopi. Dit gaat in tegen de principes die het internet bepalen sinds zijn ontstaan, principes die personen met slechte bedoelingen of zeer slecht geïnformeerde mensen proberen te ondermijnen om zo vast te houden aan een voorbijgestreefd model van de samenleving.

Meneer Peeters, kan u beschrijven hoe u wil bepalen of een website al dan niet legaal is?

Zelfs los van de technische problemen verbonden met het blokkeren van websites, stelt zich de vraag welke criteria zullen worden gebruikt om te beoordelen of een site wordt geblokkeerd. Als door copyright beschermde bestanden via een website worden uitgewisseld, is deze dan het hetzelfde lot beschoren als The Pirate Bay, namelijk volledige blokkering? In dit geval slaan Belgische internetgebruikers hun contacten en documenten best snel op op hun lokale harde schijf, omdat in dit geval een blokkering van Facebook en Google verwacht kan worden. Of – en dit is te verwachten, we kennen de teneur ondertussen – zullen deze bedrijven een voorkeursbehandeling krijgen… Netneutraliteit is hoogstwaarschijnlijk ook een ongekend concept voor Kris Peeters.

Het delen van cultuur is niet illegaal

Culture du partage, partage de la culture

Zoals we in onze basistekst zeggen, creatie en toegang tot cultuur zijn fundamentele burgerrechten. De huidige auteursrechtenwetgeving belemmert deze toegang, terwijl ze niet effectief is in het helpen van auteurs. De Piraten accepteren niet dat grote organisaties gebruik maken van auteursrecht om hun eigen monopoliepositie te versterken en winst te maken ten koste van de makers en de gemeenschap. Het is in het belang van de gemeenschap en zijn auteurs om verder te kunnen bouwen op eerdere realisaties, en dit geldt zeker in het artistieke domein.Het is dan ook een uitdaging dat we spreken over een minister van economie, en dan nog een digitale analfabeet, die dit culturele dossier behandelt. Maar misschien hebben we niet dezelfde definitie van cultuur.

Mijnheer Peeters, kan u bevestigen dat u goed samenwerkt met de ministers van cultuur van de Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschappen, respectievelijk Sven Gatz, Alda Greoli en Isabelle Weykmans?

En ondertussen op Europees niveau …

Julia Reda, europarlementariër voor de Duitse Piratenpartij, onthulde afgelopen woensdag 20 september dat de Europese Commissie probeerde een studie te verbergen over de impact van piraterij op de verkoop. Deze studie, die in 2014 door de Commissie was aangevraagd voor het bescheiden bedrag van 360.000 €, concludeerde dat buiten voor recente blockbusters, er geen bewijs was van een effect van piraterij op de verkoop. Voor computerspelletjes was de impact zelfs positief.

Vreemd genoeg bleef deze studie ongepubliceerd tot Julia Reda de afgelopen dagen een verzoek om toegang tot informatie indiende. Leden van de Europese Commissie hebben een ander rapport uitgebracht gebaseerd op de vorige studie om de negatieve impact van piraterij op de filmindustrie te bevestigen. Kunnen we hopen dat de Europese Commissie de gegevens uit de studie 2014 gebruikt om het effect van piraterij op computerspelletjes te onderzoeken?

Voor de Commissie is het blijkbaar essentieel om de negatieve gevolgen van piraterij op de economie aan te tonen. Waarom deze obsessie? De ondoorzichtigheid waar dit Europese orgaan blijk van geeft laat de deur open voor alle vermoedens.

Meer dan ooit vechten de Piraten voor meer transparantie en een positievere visie over het delen van cultuur!

Arrr!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*