Persbericht: Maatregelen tegen COVID-19: de Piratenpartij van België slaat alarm uit vrees voor privacy

De Piratenpartij van België heeft vernomen dat op 12 januari jongstleden een artikel over de privacy van burgers is toegevoegd aan het ministeriële besluit genomen in de strijd tegen COVID-19. Het betreffende artikel luidt als volgt:     “In het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19, kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in de hoedanigheid[…]

Paleis der Natie

Het initiatiefrecht voor de burger

Recent lanceerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een website om online petities en wetsvoorstellen in te dienen. Dit is een kleine positieve stap naar meer democratie, maar dreigt ons tegelijk ook verder te brengen van een échte, directe democratie. Om te beginnen enkele positieve punten: Iedereen kan een voorstel indienen, ongeacht leeftijd of nationaliteit. Om een[…]