Reactie op de verkiezing van Donald Trump

Met de verkiezingsoverwinning van Donald Trump, lijkt het belangrijk om ons te herinneren aan de waarden en de bestaansredenen van de Piratenpartij. Het lijkt er op dat het populistisch discours aan belang wint, eerst in Engeland en nu ook in de Verenigde Staten, hoogstwaarschijnlijk straks gevolgd door Frankrijk en Duitsland. Bemerk dat we spreken over het populistisch discours en niet over wat het volk zelf wilt. Dit vraagt enige toelichting…

Het merendeel van de tegenstanders van het huidige systeem zijn populisten die simplistische voorstellen doen die dan nog eens onrealistisch of zelfs totaal contraproductief zijn. Bovendien verdelen ze de bevolking in tegenover mekaar staande gemeenschappen. Volgens hen moet je niet geloven in de wetenschappers die zich opstellen tegen de klimaatopwarming! En men zou moeten geloven dat het alleen maar de elite is die de wereld naar de knoppen helpen zonder zelfs de mogelijkheden van onze persoonlijke keuzes te herbekijken die alles samen veel meer impact kunnen hebben dan gelijk welke politieke instantie. UIteindelijk zouden we een muur moeten bouwen omdat de teloorgang van de gemeenschap en het individualisme zal de oplossing zijn. Dat is het soort discours dat we horen en die mensen in de fout brengen.

Het is van onszelf dat de veranderingen zullen komen en de burgerinitiatieven die bijdragen aan een betere wereld. Op voorwaarde echter dat we de collectieve moed hebben om de uitdagingen die op ons afkomen onder ogen te zien.

De Piratenpartij wilt echter niet de mensen zelf fel bekritiseren, maar denkt integendeel dat de oplossing enkel van de mensen zelf kan komen. Het is van onszelf dat de veranderingen zullen komen en de burgerinitiatieven die bijdragen aan een betere wereld. Op voorwaarde echter dat we de collectieve moed hebben om de uitdagingen die op ons afkomen onder ogen te zien. Nooit heeft de wereld immers een bevolking gekend die zo opgeleid was als in onze tijd. Nooit heeft de wereld zoveel performante communicatietools gekend zoals nu met internet en telefonie. Dat opent mogelijkheden naar nieuwe diepere vormen van democratie die misschien op het eerste zicht niet zo evident zijn, maar die de mogelijkheid geven aan burgerinitiatieven om hun voorstellen te doen evolueren van het lokaal naar een globaal niveau. Een rol van de Piratenpartij is ook om ons eraan te herinneren dat de realiteit, hoe moeilijk ook, geen fataliteit is, maar dat men in het dagelijks leven moeilijke beslissingen moet kunnen maken. De klimaatopwarming is niet iets wat we zomaar naast ons neer kunnen leggen en onze consumptiewijzen zijn daar niet vreemd aan. Men zal minder moeten consumeren, zeker minder vlees, uitwijken naar hernieuwbare energie, duurzame producten maken in plaats van versleten, een juiste logistiek opzetten om te recycleren. Men zal eveneens moeten denken aan een manier om de rijkdommen gelijker te verdelen; bijvoorbeeld met behulp van een basisinkomen. Men kan niet vergeten dat de landen in het zuiden die al uitgebuit worden nog de klimaatopwarming er als eerste bovenop krijgen. We moeten er ons van bewust zijn dat we als consument een keuze hebben. Coluche zei het goed: “Als niemand zou kopen, zou dat niet verkocht worden!” We kennen misschien nog de humorist, maar hoeveel weten wat hij echt wilde zeggen?

Men zal eveneens moeten denken aan een manier om de rijkdommen gelijker te verdelen; bijvoorbeeld met behulp van een basisinkomen.

Het doel van deze tekst is niet om mensen te verdelen tussen pro-Trump en tegenstanders, maar om een derde mogelijkheid voor te stellen. In plaats van te moeten kiezen tussen de pest en de cholera, wil de Piratenpartij opbouwende burgerinitiatieven promoten. Men moet de samenwerking stimuleren tussen personen en groepen van individuen in plaats van in competitieve termen of slechter nog, in termen van vijanden te denken. Daarvoor moeten mensen zich goed informeren en bijgevolg moet informatie op de meest transparante manier beschikbaar zijn. Dat de kennis en ervaring gedeeld kan worden en uiteindelijk dat wat ons leidt de zin voor een betere wereld is en niet alleen voor een deel van de mensen.

One thought on “Reactie op de verkiezing van Donald Trump

  • Het aanpassen voor een wereldbevolking gaat altijd stelselmatig , eens dit goed aanvoelt wordt dit aanvaard , daarom maken regeringen en bedrijfsleiders zoveel mogelijk wetten om de bevolking onder te dompelen , dit moet een “naam” hebben , maar waarschijnlijk is dit al eens ergens beschreven . We zijn maar een “beest” van deze planeet en zijn onderhevig aan deze natuurwetten. Een “beest” die zich overkweekt brengt allerlei ziektes mee , tot hiertoe kunnen we ze nog indammen , maar allereerst moet men kijken naar de meisjes , die geen natuurlijke bevalling aankunnen omdat dit door de natuurevolutie word tegengehouden, nl. het hoofdtje word te groot ,enz…. teveel informatie brengt “angst “onder de kudde , die laat zich leiden “tot kopen en verkopen” wat op zich goed is voor de economie , maar meer en meer “het laten verschuilen aan materialisme”.
    Ik vind het goed wat jullie doen en hoop dat jullie er in slagen , los van dat heb ik mijn bedenkingen over wereldwijde informatie en democratie. Teveel veranderingen op korte tijd in de wereld lied tot “angst en “angst leid tot armoede , zwart-wit kijken,onverschilligheid enz…tot ,tenslotte “oorlog” en dan herhaalt “de geschiedenis zich weer.
    Het beste is altijd , wat kan een kleine gemeenschap doen , zonder zich te storen aan wereldwijde problemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*