Reactie op de verkiezing van Donald Trump

Met de verkiezingsoverwinning van Donald Trump, lijkt het belangrijk om ons te herinneren aan de waarden en de bestaansredenen van de Piratenpartij. Het lijkt er op dat het populistisch discours aan belang wint, eerst in Engeland en nu ook in de Verenigde Staten, hoogstwaarschijnlijk straks gevolgd door Frankrijk en Duitsland. Bemerk dat we spreken over[…]